HR ydelser

Begge ben på jorden

- daglig HR drift

 

 • Tiltrækning af de rette nye medarbejdere
 • Ansættelsessamtaler – udvælgelse
 • Onboarding - fastholdelse af nye medarbejdere
 • Gennemførelse af MUS samtaler
 • Gennemførelse af medarbejder/leder udvikling
 • Jobbeskrivelser
 • Ansvarsbeskrivelser
 • Planlægning af personalemøder/ seminarer
 • Realisering og opfølgning på HR målsætninger
 • Uddannelsesplanlægning, - afdækning af behov og tilbud
 • Afvikling af medarbejdere
 • Tavlemøder
 • Nyhedsbreve
 • Gennemførelse af workshops

 

 

 

I skyen

- strategisk HR

 

 • "Forstyrre" ledelsesgruppen - HR som strategisk forretningspartner
 • Medarbejdertilfredshedsundersøgelser
 • Udvikling af koncepter/redskaber til HR, fx. MUS, fastholdelse af nye medarbejdere mv.
 • Effektivisering af processer
 • Planlægning af fremtidens kvalifikationer
 • Organisationsudvikling
 • Projektledelse
 • Procesleder for forandringsprocesser
 • Implementering af IT systemer
 • Udarbejdelse af IT udbudsmateriale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I øjenhøjde

- de kritiske samtaler

 

 • Samtaler angående sygdom, misbrug, særlige behov og konflikter
 • Opfølgning på medarbejdernes jobudførelse
 • Stress samtaler
 • Motivationssamtaler
 • Sparring om ledelsesopgaven, personlig udvikling, mv.
 • Personprofiler - test

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GrubakConsult v. Marianne Grubak . Tlf. 6055 6944 . mg@grubakconsult.dk . CVR 35976914