Begge ben på jorden

Begge ben på jorden

- daglig HR drift

 

 • Tiltrækning af de rette nye medarbejdere
 • Ansættelsessamtaler – udvælgelse
 • Onboarding - fastholdelse af nye medarbejdere
 • Gennemførelse af MUS samtaler
 • Gennemførelse af medarbejder/leder udvikling
 • Jobbeskrivelser
 • Ansvarsbeskrivelser
 • Planlægning af personalemøder/ seminarer
 • Realisering og opfølgning på HR målsætninger
 • Uddannelsesplanlægning, - afdækning af behov og tilbud
 • Afvikling af medarbejdere
 • Tavlemøder
 • Nyhedsbreve
 • Gennemførelse af workshops

 

 

 

GrubakConsult v. Marianne Grubak . Tlf. 6055 6944 . mg@grubakconsult.dk . CVR 35976914