Grubak Consult

Begge ben på jorden

- personaleledelse

 

Hvis I har meget travlt med den daglige drift og ikke kan finde tiden til personaleledelse.

- Så kan GrubakConsult hjælpe jer, det antal timer pr. måned som I har behov for.

I skyen

- strategisk HR

 

GrubakConsult har styr på de værktøjer

og metoder, som kan benyttes i udarbejdelsen af realistiske handlingsplaner og målsætninger.

Resultatet vil være, at I har de rigtig medarbejdere, som kan de rigtige ting på det rigtige tidspunkt - også i fremtiden

GrubakConsult hjælper dig med personaleledelse

Jeg kan levere det antal timer du har behov for, til at udføre det nødvendige HR arbejde eller projektledelse.

Rekruttering, fastholdelse, udvikling og afvikling af de rigtige medarbejdere

 

 

Jeg kan hjælpe med HR på alle niveauer i din virksomhed. Det kan være den daglige personaleledelse, såvel som den strategiske planlægning af din virksomheds fremtid. Det vil sikrer at I får effektive og glade medarbejdere - nu og i fremtiden.

.

I øjenhøjde

- de kritiske samtaler

 

GrubakConsult kan med fordel benyttes til medarbejder/lederudvikling - samt gennemførelse af de svære samtaler

i jeres virksomhed.

GrubakConsult v. Marianne Grubak . Tlf. 6055 6944 . mg@grubakconsult.dk . CVR 35976914